• Areal : 19 800 kvkm --- 4,8 % av Sveriges areal 
 • Befolkning : 134 813 (2001) --- 1,6 % av Sveriges befolkning 
 • Länstillhörighet : Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län
 • Största kommun (befolkn) : Örnsköldsvik
 • Största kommun (areal) : Örnsköldsvik
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng 
 • Högsta berg : Tåsjöberget 635 möh
 • Största sjö : Tåsjön
 • Nationalkparker : Skuleskogen
 • Landskapsblomma : Styvmorsviol
 • Landskapsdjur : Bäver
 • Landskapsfisk : Sik
 • Landskapssten : Nordingrågranit
 • Statliga högskolor/universitet :Mitthögskolan, Härnösand/Örnsköldsvik