• Areal : 2 941 kvkm --- 0,7 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 150 374 (2001) --- 1,7 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Blekinge län
 • Största kommun (befolkn) : Karlskrona
 • Största kommun (areal) : Karlskrona
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Sprickdalsterräng
 • Högsta berg : Boafallsbacke 180 möh
 • Största sjö : Rastlången
 • Landskapsblomma : Ek
 • Landskapsdjur : Ekoxe
 • Landskapsfisk : Torsk
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Karlskrona/Ronneby
 •