• Areal : 4 473 kvkm --- 1,1% av Sveriges areal
 • Befolkning : 206 554 (2001) --- 2,3 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Västra Götalands län
 • Största kommun (befolkn) : Uddevalla
 • Största kommun (areal) : Tanum
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Sprickdalsterräng
 • Högsta berg : Björnerödpiggen 221 möh
 • Största sjö : Bullaresjön
 • Nationalkparker : Kosterarkipelagen (förslag), Fjällbacka skärgård (förslag)
 • Landskapsblomma : Kaprifol
 • Landskapsdjur : Knubbsäl
 • Landskapsfisk : Makrill
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Trollhättan/Uddevalla
 •