• Areal : 3 708 --- 0;9 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 45 701 (2001) --- 0,5 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Västra Götalands län
 • Största kommun (befolkn) : Åmål
 • Största kommun (areal) : Bengtsfors
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Sprickdalsterräng
 • Högsta berg : Baljåsen 302 möh
 • Största sjö : Vänern
 • Nationalkparker : Trestickla
 • Landskapsblomma : Förgätmigej
 • Landskapsdjur : Korp
 • Landskapsfisk : Hornsimpa
 •