• Areal : 4 181 kvkm --- 1,0 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 144 606 (2001) --- 1,6 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Gävleborgs län
 • Största kommun (befolkn) : Gävle
 • Största kommun (areal) : Gävle
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Lustigknopp 402 möh
 • Största sjö : Storsjön
 • Nationalkparker : Färnebofjärden (förslag)
 • Landskapsblomma : Liljekonvalj
 • Landskapsdjur : Tjäder
 • Landskapsfisk : Strömming
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Gävle, Kungsbäck Gävle
 •