• Areal : 3 140 kvkm --- 0,8 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 57 300 (2001) --- 0,6 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Gotlands län
 • Största kommun (befolkn) : Gotland
 • Största kommun (areal) : Gotland
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt
 • Högsta berg : Lojsthajd 81 möh
 • Största sjö : Bäste träsk
 • Nationalkparker : Gotska sandön, Karlsöarna (förslag)
 • Landskapsblomma : Murgröna
 • Landskapsdjur : Igelkott
 • Landskapsfisk : Piggvar
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Gotland
 •