Halland
 • Areal : 4 786 kvkm --- 1,2 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 274 994 (2001) --- 3,1 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Hallands län
 • Största kommun (befolkn) : Halmstad
 • Största kommun (areal) : Falkenberg
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Högalteknall 226 möh
 • Största sjö : Lygnern
 • Landskapsblomma : Ginst
 • Landskapsdjur : Lax
 • Landskapsfisk : Lax
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Halmstad
 •