• Areal : 14 264 kvkm --- 3,5 % av Sveriges areal
  • Befolkning : 134 661 (2001) --- 1,6 % av Sveriges befolkning
  • Länstillhörighet : Gävleborgs län, Jämtlands län
  • Största kommun (befolkn) : Hudiksvall
  • Största kommun (areal) : Ljusdal
  • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Vågig bergkullterräng
  • Högsta berg : Garpkölen 665 möh
  • Största sjö : Norra Dellen
  • Landskapsblomma : Linblomman
  • Landskapsdjur : Lodjur
  • Landskapsfisk : Id