• Areal : 11 954 kvkm --- 2,9 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 11 437 (2001) --- 0,1 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Jämtlands län, Dalarnas län
 • Största kommun (befolkn) : Härjedalen
 • Största kommun (areal) : Härjedalen
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Fjällregion, Förfjällsregion
 • Högsta berg : Helagsfjället 1796 möh
 • Största sjö : Rogen
 • Nationalkparker : Sånfjället, Rogen-Långfjället (förslag), Jämtlandsfjällen (förslag)
 • Landskapsblomma : Mosippa
 • Landskapsdjur : Björn
 • Landskapsfisk : Harr
 •