• Areal : 34 009 kvkm --- 8,3 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 118 171 (2001) --- 1,4 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Jämtlands län,
 • Största kommun (befolkn) : Östersund
 • Största kommun (areal) : Strömsund
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Fjällregion, Förfjällsregion, Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Storsylen 1766 möh
 • Största sjö : Storsjön
 • Nationalkparker : Jämtlandsfjällen (förslag)
 • Landskapsblomma : Brunkulla
 • Landskapsdjur : Älg
 • Landskapsfisk : Öring
 • Statliga högskolor/universitet : Mitthögskolan Östersund
 •