• Areal : 109 702 kvkm --- 26,7 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 102 636 (2001) --- 1,2 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Norrbottens län, Västerbottens län
 • Största kommun (befolkn) : Kiruna
 • Största kommun (areal) : Kiruna
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) :Arktisk region, Fjällregion, Förfjällregion, Bergkullslätt
 • Högsta berg : Kebnekaise 2111 möh
 • Största sjö : Hornavan-Uddjaure
 • Nationalkparker : Sarek, Padjelanta, Pieljekaise, Vadvetjåkka, Abisko, Stora Sjöfallet, Muddus, Sjauna, Björnlandet, Tavvavuoma (förslag), Kirunafjällen (förslag), Vindelfjällen (förslag)
 • Landskapsblomma : Fjällsippa
 • Landskapsdjur : Fjällräv
 • Landskapsfisk : Röding
 •