• Areal : 7 058 kvkm --- 1,7 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 122 321 (2001) --- 1,4 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Västernorrlands län
 • Största kommun (befolkn) : Sundsvall
 • Största kommun (areal) : Ånge
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Myckelmyrberget 577 möh
 • Största sjö : Holmsjön
 • Landskapsblomma : Gran (blommställningen)
 • Landskapsdjur : Skogshare
 • Landskapsfisk : Abborre
 • Statliga högskolor/universitet : Mitthögskolan Sundsvall
 •