• Areal : 4 126 kvkm --- 1,0 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 184 171 (2001) --- 2,1 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Örebro län,
 • Största kommun (befolkn) : Örebro
 • Största kommun (areal) : Örebro
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Tomasboda 298 möh
 • Största sjö : Vättern
 • Nationalkparker : Garphyttan
 • Landskapsblomma : Gullviva
 • Landskapsdjur : Hasselmus
 • Landskapsfisk : Benlöja
 • Statliga högskolor/universitet :  Örebro Universitet
 •