• Areal : 26 671 kvkm --- 6,5 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 195 311 (2001) --- 2,2 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Norrbottens län
 • Största kommun (befolkn) : Luleå
 • Största kommun (areal) : Pajala
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Vitberget 594 möh
 • Största sjö : Miekojärvi
 • Nationalkparker : Haparanda skärgård
 • Landskapsblomma : Åkerbär
 • Landskapsdjur : Lavskrika
 • Landskapsfisk : Siklöja
 • Statliga högskolor/universitet : Luleå Tekniska Universitet
 •