• Areal : 9 979 kvkm --- 2,4 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 411 372 (2001) --- 4,7 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Östergötlands län
 • Största kommun (befolkn) : Linköping
 • Största kommun (areal) : Linköping
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Sprickdalsterräng
 • Högsta berg : Stenabohöjden 327 möh
 • Största sjö : Vättern
 • Nationalkparker : Sankt Anna (förslag)
 • Landskapsblomma : Blåklint
 • Landskapsdjur : Knölsvan
 • Landskapsfisk : Gädda
 • Statliga högskolor/universitet : Linköpings universitet/Campus Norrköping
 •