• Areal : 1 300 kvkm --- 0,3 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 24 759 (2001) --- 0.2 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Kalmar län
 • Största kommun (befolkn) : Mörbylånga
 • Största kommun (areal) : Borgholm
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt
 • Högsta berg : Högsrum 55 möh
 • Största sjö : Möckelmossen
 • Nationalkparker : St Alvaret (förslag)
 • Landskapsblomma : Tovsippa
 • Landskapsdjur : Näktergal
 • Landskapsfisk : Skrubbskädda
 •