• Areal : 10 984 kvkm --- 2,6 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 1 129 550 (2001) --- 13,7 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Skåne län
 • Största kommun (befolkn) : Malmö
 • Största kommun (areal) : Kristianstad
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt
 • Högsta berg : Söderåsen 212 möh
 • Största sjö : Ivösjön
 • Nationalkparker : Dalby Söderskog, Stenshuvud, Skäralid
 • Landskapsblomma : Prästkrage
 • Landskapsdjur : Kronhjort
 • Landskapsfisk : Ål
 • Statliga högskolor/universitet : Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola