• Areal : 29 330 kvkm --- 7,1 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 715 802 (2001) --- 8,1 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Östergötlands län, Hallands län
 • Största kommun (befolkn) : Jönköping
 • Största kommun (areal) : Västervik
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Sprickdalsterräng, Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Tomtabacken 377 möh
 • Största sjö : Vättern
 • Nationalkparker : Stora Mosse, Norra Kvill, Blå Jungfrun
 • Landskapsblomma : Linnea
 • Landskapsdjur : Utter
 • Landskapsfisk : Mal
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Jönköping, Högskolan Kalmar, Växjö Universitet
 •