• Areal : 8 389 kvkm --- 2,0 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 742 056 (2001, utom Stockholms kommun) --- 8,4 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Södermanlands län, Stockholms län
 • Största kommun (befolkn) : Eskilstuna
 • Största kommun (areal) : Nyköping
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Sprickdalsterräng
 • Största sjö : Mälaren
 • Nationalkparker : Tyresta, Bullerö-Bytta (förslag)
 • Landskapsblomma : Vit näckros
 • Landskapsdjur : Fiskgjuse
 • Landskapsfisk : Braxen
 • Statliga högskolor/universitet : Mälardalens högskola i Eskilstuna
 •