• Areal : 12 674 kvkm --- 3,1 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 884 496 (2001, utom Stockholms kommun) --- 9,9 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län
 • Största kommun (befolkn) : Uppsala
 • Största kommun (areal) : Norrtälje
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Sprickdalsterräng
 • Högsta berg : Upplandsberget vid Siggeforasjön, 117 möh
 • Största sjö : Mälaren
 • Nationalkparker : Ängsö, Färnebofjärden (förslag)
 • Landskapsblomma : Kungsängslilja
 • Landskapsdjur : Havsörn
 • Landskapsfisk : Asp
 • Statliga högskolor/universitet : Uppsala Universitet,  Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna