• Areal : 18 201 kvkm --- 4,4 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 316 860 (2001) --- 3,6 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Värmlands län, Örebro län
 • Största kommun (befolkn) : Karlstad
 • Största kommun (areal) : Torsby
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Granberget vid Höljes 701 möh
 • Största sjö : Vänern
 • Landskapsblomma : Skogsstjärna
 • Landskapsdjur : Varg
 • Landskapsfisk : Nors
 • Statliga högskolor/universitet :  Karlstad Universitet, Ingesunds Musikhögskola i Arvika
 •