• Areal : 15 093 kvkm --- 3,7 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 203 638 (2001) --- 2,3 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Västerbottens län
 • Största kommun (befolkn) : Umeå
 • Största kommun (areal) : Skelefteå
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Åmliden 550 möh
 • Största sjö : Bygdeträsket
 • Landskapsblomma : Kungsspira
 • Landskapsdjur : Storspov
 • Landskapsfisk : Flodnejonöga
 • Statliga högskolor/universitet : Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå