• Areal : 16 675 kvkm --- 4,1 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 1 252 039 (2001, med Göteborgs kommun) --- 14,0 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Västra Götalands län, Örebro län
 • Största kommun (befolkn) : Göteborg
 • Största kommun (areal) : Borås
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Slätt, Sprickdalsterräng, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Galtåsen 362 möh
 • Största sjö : Vänern
 • Nationalkparker : Tiveden, Djurö
 • Landskapsblomma : Ljung
 • Landskapsdjur : Trana
 • Landskapsfisk : Lake
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Borås, Högskolan Skövde, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara
 •