• Areal : 8 363 kvkm --- 2,0 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 290 786 (2001) --- 3,3 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Västmanlands län, Örebro län
 • Största kommun (befolkn) : Västerås
 • Största kommun (areal) : Sala
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Svinhöjden 436 möh
 • Största sjö : Mälaren
 • Nationalkparker : Färnebofjärden
 • Landskapsblomma : Mistel
 • Landskapsdjur : Rådjur
 • Landskapsfisk : Gös
 • Statliga högskolor/universitet : Mälardalens Högskola i Västerås