• Areal : 410 929 kvkm --- 15 % av EUs areal
 • Jordbruksmark : 35 000 kvkm --- 8,5 % av Sveriges areal
 • Skogsmark : 240 000 kvkm --- 58 % av Sveriges areal
 • Sjöar: ca 100 000 över 1 ha, 38 000 kvkm --- 9 % av Sveriges areal
 • Längd, Smygehuk-Treriksröset : 1 571 930 meter
 • Befolkning : 8 883 590 (2001)--- 2,3 % av EUs befolkning
 • Landskap : 25 st
 • Län : 21 st
 • Stift : 13 st
 • Kommuner : 289 st
 • Största kommun (befolkn) : Stockholm
 • Största kommun (areal) : Kiruna
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Arktisk region, Fjällregion, Förfjällsregion, Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng, Sprickdalsterräng, Slätt
 • Högsta berg : Kebnekaise 2 111 möh
 • Största sjö : Vänern